Green Joomla Templates

ลิงก์เลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:%M น.
1.ชุมนุม คณิตคิดสนุก ม.ต้น : ครูทินกร ธงยศ
.
2.ชุมนุม สื่อออนไลน์น่ารู้ ม.ต้น : ครูวรัญญา ทินโน
.
3.ชุมนุม คณิตศาสตร์ ม.ต้น : ครูโชคทรัพย์ วังทะพันธ์
.
4.ชุมนุม Crossword ม.ต้น : ครูวีรพรรณ ศรีสงคราม
.
5.ชุมนุม อยู่อย่างพอเพียง ม.ต้น : ครูสัญญา ตั้งตระกูล
.
6.ชุมนุม มารยาทไทย ม.ต้น-ม.ปลาย : ครูนงนุช วังทะพันธ์
.
7.ชุมนุม ฟิสิกส์น่ารู้ ม.ปลาย : ครูภัชรินทร์ ชินรัต
.
8.ชุมนุม ประวัติศาสตร์ไทย-สากล ม.ปลาย : ครูนนทนพ บุญมุสิโก
.
9.ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย : ครูขนิษฐา ฤทธิธาดา
.
10.ชุมนุม ประดิษฐ์ดอกไม้ ม.ปลาย : ครูนุชรี เชื้อดวงผูย
.
11.ชุมนุม วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย : ครูศรทอง รูปสม
.
12.ชุมนุม Kalimba ม.ปลาย : ครูสุดาพร ใจเที่ยง
.
13.ชุมนุม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 ม.ปลาย : ครูสุวรรณา วงค์สุวรรณ
.
14.ชุมนุม ภาษาจีนพาเพลิน ม.ปลาย : ครูพัทธมน ต้นใส
.
15.ชุมนุม ท่องโลกภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย : ครูพิเชษฐ์ ประสานชีพ
.
16.ชุมนุม Crossword ม.ปลาย : ครูปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศํกดิ์
.
17.ชุมนุม คณิตศาสตร์ ม.4 : ครูจงจิต ยะไชยศรี
.
18.ชุมนุม ถ่ายภาพ ม.ปลาย : ครูณัฐกฤตา นนท์นาภา
.
19.ชุมนุม ศิลปะ ม.ปลาย : ครูพัชราภรณ์ บัณฑิต
.
20.ชุมนุม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.ปลาย : ครูอรสา ราชนาวี
.
21.ชุมนุม งานช่าง ม.ต้น : ครูวิโรจน์ แก้วพิกุล
.
22.ชุมนุม ภาษาเกาหลีน่ารู้ ม.ต้น : ครูอาวัสดา คำหล้า
.
23.ชุมนุม หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น :ครูศิวาพร โสวรรณา
.
24.ชุมนุม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น :ครูผันเพชร ยะไชยศรี
.
25.ชุมนุม พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ม.ต้น :ครูจิราภรณ์ พลศรีราช
.
26.ชุมนุม ปริศนาอักษรไขว้ ม.ต้น :ครูเบญจภรณ์ นาคนิล
.
27.ชุมนุม รักษ์ไทย ม.ต้น : ครูจีระภา กัลยาวงศา และครูเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์
.
28.ชุมนุม เวทคณิต ม.ต้น : ครูประทีป มีระหงษ์
.
29.ชุมนุม E-sport ม.ต้น - ม.ปลาย : ครูธัญพิสิษฐ์ คำโพธิ์
.
30.ชุมนุม ภาษาไทยหัวใจอินเตอร์ดูหนังฟังละคร ม.ต้น - ม.ปลาย : ครูสุทัศน์ศรี เชื้อวังคำ
.
31.ชุมนุม แบดมินตัน ม.ต้น - ม.ปลาย: ครูจรัญ อินติยะ
.
32.ชุมนุม มาลาบูชาคุณ ม.ต้น - ม.ปลาย: ครูกันทิยา เชื้อคนมั่น
.
33.ชุมนุม วงโยธวาทิต ม.ต้น - ม.ปลาย : ครูทิวา เภาพาน
.
34.ชุมนุม ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น - ม.ปลาย : ครูนันทภัค แดงท่าขามและครูเพ็ญศรี โคตรตาแสง
.
35.ชุมนุม Cover Dance ม.ต้น - ม.ปลาย : ครูชลิดา ต่ายห้างหว้า
.
36.ชุมนุม นาฎศิลป์ ม.ต้น - ม.ปลาย : ครูปริชาติ หัตระสา
.
37.ชุมนุม English for communiaction ม.ต้น - ม.ปลาย : ครูAlexanda Sue Cassady
.
38.ชุมนุม ธรรมะพัฒนาชีวิต ม.ปลาย : ครูคณาธิป วงค์ตาโสม
.
39.ชุมนุม ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ม.ต้น - ม.ปลาย : นายณรงค์ จันทะคูณ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0611486302

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:%M น. )
 

ตรวจสอบผลการเรียน

tsp

ห้องเรียนออนไลน์

e learning2

สถิติคนเข้าเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้35
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้198
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา319
mod_vvisit_counterเดือนนี้1306
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1271
mod_vvisit_counterทั้งหมด97071

คนรักความก้าวหน้า

tepe new1

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

stn newspm newSGSemis newe office1slip

Designed by Business wordpress themes and freepoker.